Εκπαιδευτικα προγραμματα

Η μεγάλη επιτυχία της Futurekids οφείλεται στη μοναδική εκπαιδευτική της μεθοδολογία και στο υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό της περιβάλλον. Οι μαθητές μας ανεξάρτητα από την ηλικία τους, αφομοιώνουν καλύτερα σε ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης και δημιουργικότητας, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να εξερευνήσουν, να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν καινούργια πράγματα. Οι μαθητές μας, συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, δουλεύουν μέσα σε ένα κλίμα ομαδικότητας και συνεργασίας, μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της πληροφορικής σε ολιγάριθμα τμήματα έως 8 ατόμων που εξασφαλίζουν την εξατομικευμένη διδασκαλία. Στα Futurekids ο εκπαιδευόμενος μπορεί να βρει:

  • Δομημένους και συγκεκριμένους τεχνολογικούς στόχους για κάθε ηλικία
  • Συνεχή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την διδασκαλία "στην αιχμή της τεχνολογίας"
  • Μάθηση μέσω της επανάληψης και της εξάσκησης, ώστε η γνώση να γίνει κτήμα
  • Μάθηση με πραγματικά παραδείγματα από την καθημερινή ζωή και εργασία
  • Ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές, σύμφωνα με τα πρότυπα της Futurekids Inc.

Log in