Πιστοποίηση ECDL

 

ΣΕ 3 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΕ 4 ΜΟΡΙΑ!!

 

Απόκτησε το ECDL (3 Ενότητες) με

Εξ αποστάσεως μαθήματα ECDL ή στο κέντρο μας

για εκπαιδευτικούς και όχι μόνο

 

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ --> 350€

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

  • Βιντεομαθήματα και για τις 3 ενότητες
  • Εξετάσεις και για τις 3 ενότητες
  • Κάρτα εκπαιδευομένου ECDL
  • Αποστολή Πιστοποιητικού ECDL

 

ΔΩΡΕΑΝ ∆οκιµαστικό Τεστ στους χώρους µας κατόπιν ραντεβού

 

Το Πιστοποιητικό ECDL είναι απαραίτητο Πιστοποιητικό για την απόδειξη χειρισµού Η/Υ για όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα και ειδικότερα σε:

- Μοριοδότηση εκπαιδευτικών στο νέο σύστηµα διορισµών

- Προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ αλλά και εκτός Α.Σ.Ε.Π

- Προκηρύξεις για προσλήψεις στο ∆ηµόσιο

- Για επιδοτούµενα Προγράµµατα

- Μετατάξεις ήδη διορισµένων υπαλλήλων

- Αναβάθµιση υπαλλήλων σε ∆ιοικητικούς

- Αξιολόγηση ∆ιοικητικών Υπαλλήλων

- ∆ιαγωνισµούς Εκπαιδευτικών

- Προσλήψεις σε ∆ΕΚΟ όπως ∆ΕΗ, ∆Ε∆ΗΗΕ, Λιµάνια, Εφορίες, Τελωνεία κτλ

- Προσλήψεις σε σώµατα ασφαλείας όπως Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Λιµενικό

 

 

Αποκτήστε εξ αποστάσεως το ECDL την 1η παγκόσμια πιστοποίηση πληροφορικής στην Ελλάδα όπου εκτός από διεθνή αναγνώριση πιστοποίησης γνώσεων χειρισμού Η/Υ αναγνωρίζεται, συνυπολογίζεται και μοριοδοτεί για τις προκηρύξεις του Δημοσίου. Πραγματοποιήστε μαθήματα και εξετάσεις στο πιστοποιημένο κέντρο FUTUREKIDS

Log in