Για ενηλικες-ECDL Βασικό

To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου. Αποτελείται από τις 6 πρώτες ενότητες του ECDL Core+ και συγκεκριμένα:

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου.

Η μεγάλη επιτυχία της Futurekids Ρόδου οφείλεται στη μοναδική εκπαιδευτική της μεθοδολογία και στο υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό της περιβάλλον.

Τα πακέτα μαθημάτων είναι :

 • Βιντεομαθήματα (self learn).Παρακολούθηση ατομικών βιντεομαθημάτων με ευέλικτο εβδομαδιαίο πρόγραμμα
 • Τεστ προσομοίωσης εξετάσεων. Οικονομική λύση για όσους έχουν ήδη αρκετές γνώσεις στις εξεταζόμενες ενότητες.

Οφέλη Προγράμματος Πιστοποίησης ECDL Core+

 • Ενισχύει το Βιογραφικό σας Σημείωμα, καθώς αποδεικνύει την αποτελεσματική και παραγωγική χρήση Η/Υ
 • Αποτελεί ένα ευέλικτο μοντέλο πιστοποίησης που προσαρμόζεται σε κάθε επαγγελματική ανάγκη.
 • Ενισχύει τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας και επαγγελματικής εξέλιξης
 • To ECDL Core πληροί τις απαιτήσεις του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ)-ISO 17024
 • Είναι ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος ECDL, του μεγαλύτερου οργανισμού στον κόσμο στον τομέα της πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής.

Log in