ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Πληροφοριες

Πληροφοριες (4)

Οι στοχοι μας

Πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχει μία «στρατηγική» υλοποίησης μακροπρόθεσμων αλλά και βραχυπρόθεσμων σχεδίων.

 

Η επιτυχία του Εργαστηρίου μας βασίζεται στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 

      Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης Πληροφορικής για την πλήρη συμμετοχή των κατοίκων κάθε περιοχής της Ελλάδας στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», με προσιτά δίδακτρα και ποιοτικές παροχές.

      Εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Πληροφορική, κατάλληλων για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ηλικίας, των ενδιαφερόντων και του γνωστικού επιπέδου του κάθε εκπαιδευομένου.

      Δημιουργία ή/και ενίσχυση του brand loyalty (πιστότητας) των εκπαιδευομένων στο Εργαστήριό μας, ώστε οι νέοι μαθητές να παραμένουν μαθητές μας σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσής τους, εξασφαλίζοντάς τους:

·        Εκπαίδευση σύννομη με τις εξελίξεις στην τεχνολογία

·        Σύγχρονες εγκαταστάσεις και λειτουργικούς χώρους διδασκαλίας

·        Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

·        Ευέλικτα προγράμματα

·        Δυνατότητα εξάσκησης στους χώρους του Εργαστηρίου
(εκτός προγράμματος διδασκαλίας)

 

      Ανάδειξη και καθιέρωση του Εργαστηρίου FUTUREKIDS ως τον αδιαμφισβήτητο market leader στο χώρο της Εκπαίδευσης Υπολογιστών σε κάθε περιοχή στην Ελλάδα.

Read more...

Η επιλογή των πρωτοποριακών προγραμμάτων της FUTUREKIDS εγγυάται την απόκτηση χρήσιμων και ουσιαστικών γνώσεων για τον εκπαιδευόμενο, και απόδοση της επένδυσης στην οποία προέβη επιλέγοντας το Εργαστήριό μας.

 

Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα:

 

      Παγκόσμιο κύρος

·         Με το όνομα του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού οργανισμού στους Η/Υ παγκοσμίως

·         Με την αναγνώριση του πιστοποιητικού γνώσεων FUTUREKIDS στις περισσότερες χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου

      Αναγνωρισιμότητα του ονόματος FUTUREKIDS

·         Οργανισμός εκπαίδευσης με καθολική αποδοχή και αναγνώριση σε 65 χώρες

·         Συνεργάτης κύρους για περισσότερα από 1.100 σχολεία σε όλον τον κόσμο

      Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου γνώσεων με :

·         Αναλυτικά εγχειρίδια διδασκαλίας για τους Εκπαιδευτές

·         Προγράμματα σπουδών για όλες τις ηλικίες και τα γνωστικά επίπεδα

·         Συνεχή προσαρμογή της εκπαιδευτικής ύλης στις εξελίξεις της τεχνολογίας

      Πιστοποιητικά διεθνούς κύρους – Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της FUTUREKIDS οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά όπως:

·         ECDL (European Computer Driving Licence)

     

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in