ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πώς διδάσκουμε στα παιδιά;

 • Ολιγομελή τμήματα, ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο και τις άλλες γνώσεις των παιδιών.
 • Προάγουμε την συνεργασία.
 • Διδασκαλία μέσω θεματικών ενοτήτων.
 • Χρησιμοποιούμε προγράμματα Η/Υ κατάλληλα για την ηλικία τους.
 • Διαρκής μάθηση και δημιουργία σε ενθουσιώδη και ψυχαγωγική ατμόσφαιρα

Τι διδάσκονται στα FUTUREKIDS τα παιδιά;

 • Επεξεργασία κειμένου (Word processing)
 • Ηλεκτρονική έκδοση εντύπων (Desktop Publishing)
 • Σχεδίαση γραφικών (Graphics)
 • Βάσεις δεδομένων (Databases)
 • Φύλλα Υπολογισμών (Spreadsheets)
 • Διαδίκτυο (Internet)
 • Πολυμέσα & Παρουσιάσεις (Multimedia)
 • Στοιχεία Προγραμματισμού (Programming)
 • Λειτουργικό περιβάλλον (Operating Environment)
 • Εφαρμοσμένη Τεχνολογία (Applied Technology)

(ανάλογα με την ηλικία τους)

 

 

Log in